לקבלת הצעת מחיר משתלמתהשאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

קרקעות מזוהמות

סקר קרקע מזוהמת

במקרים בהם קיים חשד כי קרקע זוהמה על ידי חומרים מסוכנים ורעילים נדרש לבצע סקר קרקע מזוהמת. על פי עקרונות המשרד להגנת הסביבה בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול בה, קרקע מכילה מזהמים תחשב טעונה טיפול אם היא מהווה סיכון לציבור או לסביבה, או שקיים חשש לסיכון. תחנות תדלוק מהוות דוגמא לאתרים חשודים בזיהום קרקע.

סקירה ושיקום קרקע הינו הליך כולל, המורכב מתהליך של זיהוי האתר כמזוהם, ביצוע הבדיקות המתאימות לקרקע, וקביעת הליך השיקום הנדרש.

הטיפול בקרקעות מזוהמות כולל הליך רב שלבי, החל מביצוע סקר היסטורי, דיגום גזי קרקע ודיגום קרקע. הליך אשר בסיומו נקבעת שיטת השיקום לאתר.

אנשי המקצוע של EOS ימקסמו את החסכון הכלכלי ללקוח תוך בחירת האתר המתאים לטיפול בקרקע בעלויות הטיפול המינימליות ההכרחיות.

 

לסקירת מסמכי מדיניות ומחקרים בתחום קרקעות מזוהמות

 

ליווי תהליך שיקום ופינוי הקרקע

צוות EOS ילווה את הלקוח בכל שלבי סקר הקרקע, כולל בקביעת אופן שיקום האתר. פינוי קרקעות לאתר טיפול מתאים ייקבע בתיאום מלא מול הלקוח והמשרד להגנת הסביבה, תוך קבלת כל האישורים הנדרשים.

עלויות הטיפול בקרקע המזוהמת עשויות להשתנות מאוד מאתר לאתר. אנו נמקסם את החסכון ללקוח באופן שהפינוי והטיפול בקרקע המזוהמת יהיו בעלות מינימלית.

נוסף על דיגום ופינוי קרקעות מזוהמות, אנו מנוסים גם בתהליכי שיקום קרקעות מזוהמות.

  • לאחרונה, טופלו בהצלחה כמות של כ 30,000 טון קרקעות מזוהמות מאירוע זיהום שמורת עברונה. הקרקעות טופלו בשיטת הטיפול הביולוגי תוך ליווי מקצועי, תכנון וניהול של EOS.
  • מנכ"ל EOS ניהל את האתר לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בנאות חובב. במסגרת זו טיפל במעל 100,000 טון קרקעות מזוהמות ובוצות אורגניות תעשייתיות, כולל תכנון מתקנים ופיתוח האתר.

תהליך בדיקת קרקעות מזוהמות

  • סקר קרקע היסטורי.
  • סקר גזי קרקע.
  • סקר קרקע מלא.
  • ערכי סף למזהמי קרקע.

סקר קרקע היסטורי 

סקר היסטורי כולל שלושה שלבים:

  1. איסוף מידע, מסמכים ונתונים מכל מקור רלבנטי, כולל הגורמים בעלי הזיקה לאתר, רשויות המדינה והשלטון המקומי, מוסדות התכנון, וכן כל מקור אחר.
  2. בחינת הנתונים שנאספו באמצעות הסיור והראיונות, בהתבסס על המידע שנאסף בשלב איסוף המידע. הסיור כולל בחינה פיזית וויזואלית של האתר, ולא יכלול דיגומי קרקע, גז קרקע ומים.
  3. ניתוח המידע והגשת דו"ח הסקר ההיסטורי באופן מובנה, שיטתי ומסודר את כלל המידע שנאסף בשני השלבים. כמו כן יכלול הדו"ח ניתוח של המידע במטרה לאפיין את הזיהום הקיים באתר – סוג החומרים המזהמים, היקף השימוש, מקורות זיהום באתר ובסביבתו, והשפעתם על הסביבה ועל בריאות הציבור.

סיכום הסקר ההיסטורי יכלול המלצה לגבי המשך ביצוע – דיגומי גז קרקע או קרקע, או לחילופין סיום הבדיקה.

סקר גזי קרקע

ביצוע דיגום גזי קרקע באמצעות שיטות אקטיביות או פסיביות תוך התאמת השיטה לאתר הספציפי והנחיות המשרד להגנת הסביבה, על פי תכנית שתאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

סקר קרקע מלא

במידה וממצאי סקר גזי הקרקע מעלים חשד לזיהום קרקע, ואיתור מוקדי זיהום אפשריים, תבוצע הרחבה של סקירת האתר ויבוצע שלב דיגום הקרקע. זאת על מנת לקבוע האם אכן הקרקע מזוהמת בריכוזים החורגים מערכי הסף הרלוונטיים לקרקעות. דוח הממצאים של סקר גזי הקרקע יכלול המלצות לביצוע או אי ביצוע הרחבה לדיגום קרקע, כולל במידת הצורך תכנית מפורטת לביצוע דיגום קרקע.

סקר הקרקע יכלול מידע הידרוגיאולוגי לגבי מקורות מים עיליים, אתרי טבע, חקלאות, מרחק מנחלים וגופי מים אחרים. כמו כן זיהוי מי תהום בסביבת התכנית, רום מפלס מי התהוום וכיוון זרימתם, ונתונים רלוונטיים נוספים.

ביצוע דיגום הקרקע יכלול קידוחים לעומקים שונים ובפריסה המתאימה לצורך זיהוי וכימות כל הקרקע המזוהמת באתר.

בעקבות ממצאי דיגום הקרקעות תוכן תכנית פעולה להמשך לאישור המשרד להגנת הסביבה.

בהתאם לתוצאות הניתוח יוחלט על אופו הטיפול בקרקע המזוהמת ושיקום האתר.

ערכי סף למזהמי קרקע

ערכי הסף למזהמי הקרקע הוגדרו לראשונה על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת 2004. עדכון ערכי הסף למזהמי קרקע פורסם בנובמבר 2017.

 

 

לקבלת הצעת מחיר משתלמת

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

למידע נוסף

תכנון וניהול סביבתי

שירותי תכנון וניהול סביבתי המוצעים על ידנו ייעוץ סביבתי להיתרי בניה ורישיונות עסק תכנון אמצעים סביבתיים נדרשים לעמידה בדרישות הרגולטור בקרת תכניות היועצים למבנים מתוכננים חוות דעת אקוסטית להיתרי בניה ואישורי רגולטור הכנת המסמכים...
קרא עוד

שילוט חומרים מסוכנים

קרא עוד

תכנון סביבתי – תחנות תדלוק

מסמך הידרולוגי סביבתי תכנון תחנת תדלוק כולל שיתוף יועץ סביבה בצוות התכנית. במסגרת זו אנו מבצעים בדיקה סביבתית הכולל את בחינת ההשפעות הסביבתיות של התחנה. הבדיקה הסביבתית כוללת הכנת מסמך סביבתי הידרולוגי. המסמך הסביבתי...
קרא עוד

טיפול ושיקום קרקע מזוהמת

טיפול בקרקע מזוהמת הינו תהליך מחייב במידה ומתגלה כי הקרקע נחשפה לחומרים מסוכנים ורעילים. אנו, ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית, נעמוד לשירותכם ונסייע בביצוע סקרי קרקע על מנת לנטר את רמת המזהמים...
קרא עוד

יועץ הידרולוגיה

חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית תוכל לספק בעבורכם את שירותיו המקצועיים של יועץ הידרולוגיה מנוסה. אנו בעלי וותק רב בתחום הייעוץ הסביבתי. במסגרת זו אנו מקפידים על העסקת היועצים והמהנדסים הטובים ביותר...
קרא עוד

תכנון סביבתי מקצועי

תכנון סביבתי מהווה מרכיב חשוב בכל תכנית פיתוח, בין אם מדובר במבנה חדש, תשתית כבישים או רכבות, ועד תכניות בינוי ופיתוח יישובים או אזורי תעשייה. אנו, ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית נסייע...
קרא עוד

יועץ סביבתי באר שבע

אין ספק כי כל עסק, חברה או מפעל זקוק לשירותיו של יועץ סביבתי באר שבע על מנת לשפר את פעילותו ביחס לסביבה ולעמוד בחוקים ובתקנות הסביבתיים. חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית שמחים...
קרא עוד

יועץ סביבתי מומחה

יועץ סביבתי מקצועי מ EOS - שירותי התייעלות סביבתית, יוכל לסייע לכם באיתור המענה האתי והאקולוגי המתאים ביותר בעבורכם לשם שמירה על איכות הסביבה. אנו מתמחים באספקה של מגוון פתרונות סביבתיים לתעשייה ולמגזר...
קרא עוד

סקר שפכים

חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית מבצעת סקר שפכים בהתאם לצורך. הכנת סקר שפכים מתבצעת על ידנו בדרך כלל במסגרת התנהלות מול גופים רגולטוריים, קנסות שהושתו על העסק, ועל מנת לסייע במציאת פתרון...
קרא עוד

טיפול בשפכים תעשייתיים פתרונות מובילים לצמצום ריכוז מזהמים

תהליך טיפול בשפכים תעשייתיים הינו הליך מורכב אשר דורש התייחסות ספציפית להרכב החומרים המדויק אשר נפלט בתהליכי התפעול בעסקים שונים, החל מעסקי מזון ועד למפעלי תעשייה. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית...
קרא עוד

יועץ שפכים מומחה

עבודתו של יועץ שפכים היא אחת מהעיקריות בתחום הייעוץ הסביבתי. חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית היא מהמובילות בתחום ונשמח להעמיד לשירותכם יועץ שפכים מנוסה ומקצועי. אנו פעילים שנים רבות בניהול ופיקוח סביבתי,...
קרא עוד

ייעוץ סביבתי לתעשייה

ייעוץ סביבתי מהווה את אחד ההיבטים המשמעותיים בפעילותם העסקית של חברות רבות. אנו ב EOS מציעים שירותי ייעוץ סביבתי מקצועיים ואמינים, תוך ליווי אישי עד גמר הפרויקט והשגת המטרות הנדרשות. אנו נסייע לכם...
קרא עוד

סקר היסטורי לקרקע חשודה בזיהום

קיבלתם דרישה לבצע סקר היסטורי בקרקע חשודה בזיהום? אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית נעמוד לצדכם ונסייע בביצוע כל הבדיקות הנדרשות. אנו מתמחים בניהול ופיקוח סביבתי בתהליכי בינוי ועבודת שטח, ליווי ופיקוח...
קרא עוד

יועץ איכות הסביבה מקצועי

יועץ איכות הסביבה מחברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית יכול לסייע לכם למצוא את דרך הזהב שבין עמידה בחוקים ותקנות איכות הסביבה לבין המשך תפקוד העסק באופן יעיל וחסכוני. חשוב לזכור כי עמידה...
קרא עוד

ייעוץ ותכנון סביבתי מקצועי

ייעוץ ותכנון סביבתי הינו חלק בלתי נפרד מחיינו. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית מציעים לכם את שירותינו בליווי סביבתי לסיוע בקבלה ובחידוש רישיון עסק, היתרי בניה, ותפעול שוטף, תוך כדי מזעור...
קרא עוד

יועץ סביבה לעסקים

חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית, תוכל לסייע לכם בקבלת שירותיו של יועץ סביבה מקצועי ומנוסה. בדרך זו ניתן לוודא כי העסק שלכם יוכל לקבל את ההיתרים הנדרשים ולעמוד בדרישות החוק. שירותי יועץ...
קרא עוד

היתר רעלים

טיפול בהיתר רעלים צוות EOS מלווה את הלקוח בכל השלבים הנדרשים בהתאם, כולל בקרת שדרוג התשתיות בעסק, מינוי אחראי רעלים וכל הנדרש, עד לאישור הרשויות הרלוונטיות. במידה ונדרש עדכון ההיתר, הכנת תיק מפעל או נוהל...
קרא עוד

פינוי פסולת מסוכנת

פסולת מסוכנת פסולת מסוכנת (פסולת חומ"ס), פסולת כימית, המתקבלת בתהליכים תעשייתיים, נדרשת לפינוי לאתר המורשה לטיפול בפסולת זו. אתר כדוגמת האתר הארצי לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים הממוקם בנאות חובב, ומנוהל על ידי החברה לשירותי...
קרא עוד

פרשה טכנית

פרשה טכנית מהווה את אחת הדרישות הבסיסיות הנדרשות לשם קבלת היתר בניה או רישיון עסק. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לאורך כל התהליך על מנת שהעסק יוכל...
קרא עוד

תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה כולל בחינת ההיבטים הסביבתיים בפרויקטי תכנון על מנת לסייע ליזם ולמתכנן בכל הקשור להחלטות ואישורים המתקבלים על ידי מוסדות התכנון והבניה. אנו, ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית, בעלי...
קרא עוד

איכות הסביבה והיתרי בניה

ליווי סביבתי לרישוי כחלק מהליכי רישוי עסקים וקבלת אישורים להיתרי בניה או במסגרת הליכי ביקורת של רשויות במפעלים, נדרשים לעתים להגיש מסמך סביבתי או פרשה טכנית סביבתית, המתארת את השפעת המבנה המתוכנן או הקיים...
קרא עוד

ייעוץ פסולת

תכנון מערך הפסולת לשרותי התייעלות סביבתית (EOS) ניסיון רב בתכנון מערך פסולת עבור מבני ציבור, בתי חולים, תעשייה, מסחר ומבני מגורים בערים שונות בארץ. דרישות מנהלי התברואה ואיכות הסביבה ברשויות השונות הן מגוונות ומשתנות מרשות...
קרא עוד

טיפול בשפכים תעשייתיים

תהליכי הייצור והתפעול השוטף בעסקים עשוי לייצר שפכים תעשייתיים. תהליכי הטיפול בשפכים כוללים שיטות שונות ומגוונות, ותלויים בסוג השפכים המוזרמים ובאופי התעשייה. תעשיית המזון מצריכה טיפול בשפכים המכילים שומנים, חומרים אורגניים, ואף ריכוז...
קרא עוד

תכנון סביבתי

מסמכים סביבתיים שונים נדרשים על פי החוק במסגרות התכנון השונות. המסמך הסביבתי נועד להעמיד בידי הרשויות, מוסדות התכנון, היזם והציבור את מירב המידע הסביבתי הנדרש על מנת לגבש דעה מושכלת ומבוססת ידע לגבי...
קרא עוד
קידום אתרים מקצועי קידום אתרים מקצועי