לקבלת הצעת מחיר משתלמתהשאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

  סקר קרקע

  סקר קרקע מזוהמת

  במקרים בהם קיים חשד כי קרקע זוהמה על ידי חומרים מסוכנים ורעילים נדרש לבצע סקר קרקע מזוהמת. על פי עקרונות המשרד להגנת הסביבה בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול בה, קרקע מכילה מזהמים תחשב טעונה טיפול אם היא מהווה סיכון לציבור או לסביבה, או שקיים חשש לסיכון. תחנות תדלוק מהוות דוגמא לאתרים חשודים בזיהום קרקע.

  סקירה ושיקום קרקע הינו הליך כולל, המורכב מתהליך של זיהוי האתר כמזוהם, ביצוע הבדיקות המתאימות לקרקע, וקביעת הליך השיקום הנדרש.

  הטיפול בקרקעות מזוהמות כולל הליך רב שלבי, החל מביצוע סקר היסטורי, דיגום גזי קרקע ודיגום קרקע. הליך אשר בסיומו נקבעת שיטת השיקום לאתר.

  אנשי המקצוע של EOS ימקסמו את החסכון הכלכלי ללקוח תוך בחירת האתר המתאים לטיפול בקרקע בעלויות הטיפול המינימליות ההכרחיות.

   

  לסקירת מסמכי מדיניות ומחקרים בתחום קרקעות מזוהמות

   

  ליווי תהליך שיקום ופינוי הקרקע

  צוות EOS ילווה את הלקוח בכל שלבי סקר הקרקע, כולל בקביעת אופן שיקום האתר. פינוי קרקעות לאתר טיפול מתאים ייקבע בתיאום מלא מול הלקוח והמשרד להגנת הסביבה, תוך קבלת כל האישורים הנדרשים.

  עלויות הטיפול בקרקע המזוהמת עשויות להשתנות מאוד מאתר לאתר. אנו נמקסם את החסכון ללקוח באופן שהפינוי והטיפול בקרקע המזוהמת יהיו בעלות מינימלית.

  נוסף על דיגום ופינוי קרקעות מזוהמות, אנו מנוסים גם בתהליכי שיקום קרקעות מזוהמות.

  • לאחרונה, טופלו בהצלחה כמות של כ 30,000 טון קרקעות מזוהמות מאירוע זיהום שמורת עברונה. הקרקעות טופלו בשיטת הטיפול הביולוגי תוך ליווי מקצועי, תכנון וניהול של EOS.

  טיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות

  • מנכ"ל EOS ניהל את האתר לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בנאות חובב. במסגרת זו טיפל במעל 100,000 טון קרקעות מזוהמות ובוצות אורגניות תעשייתיות, כולל תכנון מתקנים ופיתוח האתר.

   

  תהליך בדיקת קרקעות מזוהמות

  • סקר קרקע היסטורי.
  • סקר גזי קרקע.
  • סקר קרקע מלא.
  • ערכי סף למזהמי קרקע.

  סקר קרקע היסטורי 

  סקר היסטורי כולל שלושה שלבים:

  1. איסוף מידע, מסמכים ונתונים מכל מקור רלבנטי, כולל הגורמים בעלי הזיקה לאתר, רשויות המדינה והשלטון המקומי, מוסדות התכנון, וכן כל מקור אחר.
  2. בחינת הנתונים שנאספו באמצעות הסיור והראיונות, בהתבסס על המידע שנאסף בשלב איסוף המידע. הסיור כולל בחינה פיזית וויזואלית של האתר, ולא יכלול דיגומי קרקע, גז קרקע ומים.
  3. ניתוח המידע והגשת דו"ח הסקר ההיסטורי באופן מובנה, שיטתי ומסודר את כלל המידע שנאסף בשני השלבים. כמו כן יכלול הדו"ח ניתוח של המידע במטרה לאפיין את הזיהום הקיים באתר – סוג החומרים המזהמים, היקף השימוש, מקורות זיהום באתר ובסביבתו, והשפעתם על הסביבה ועל בריאות הציבור.

  סיכום הסקר ההיסטורי יכלול המלצה לגבי המשך ביצוע – דיגומי גז קרקע או קרקע, או לחילופין סיום הבדיקה.

  סקר גזי קרקע

  ביצוע דיגום גזי קרקע באמצעות שיטות אקטיביות או פסיביות תוך התאמת השיטה לאתר הספציפי והנחיות המשרד להגנת הסביבה, על פי תכנית שתאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

  סקר קרקע מלא

  במידה וממצאי סקר גזי הקרקע מעלים חשד לזיהום קרקע, ואיתור מוקדי זיהום אפשריים, תבוצע הרחבה של סקירת האתר ויבוצע שלב דיגום הקרקע. זאת על מנת לקבוע האם אכן הקרקע מזוהמת בריכוזים החורגים מערכי הסף הרלוונטיים לקרקעות. דוח הממצאים של סקר גזי הקרקע יכלול המלצות לביצוע או אי ביצוע הרחבה לדיגום קרקע, כולל במידת הצורך תכנית מפורטת לביצוע דיגום קרקע.

  סקר הקרקע יכלול מידע הידרוגיאולוגי לגבי מקורות מים עיליים, אתרי טבע, חקלאות, מרחק מנחלים וגופי מים אחרים. כמו כן זיהוי מי תהום בסביבת התכנית, רום מפלס מי התהוום וכיוון זרימתם, ונתונים רלוונטיים נוספים.

  ביצוע דיגום הקרקע יכלול קידוחים לעומקים שונים ובפריסה המתאימה לצורך זיהוי וכימות כל הקרקע המזוהמת באתר.

  בעקבות ממצאי דיגום הקרקעות תוכן תכנית פעולה להמשך לאישור המשרד להגנת הסביבה.

  בהתאם לתוצאות הניתוח יוחלט על אופו הטיפול בקרקע המזוהמת ושיקום האתר.

  ערכי סף למזהמי קרקע

  ערכי הסף למזהמי הקרקע הוגדרו לראשונה על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת 2004. עדכון ערכי הסף למזהמי קרקע פורסם בנובמבר 2017.

  סקר קרקע

  מהו סקר קרקע?

  מהו סקר קרקע? מדובר בתהליך עבודה המתבצע במגוון אתרים בהם הסבירות לקיומו של זיהום בקרקע היא גבוהה. במסגרתו של סקר הקרקע, יתבצעו קידוחים לצורך איתור הזיהום ואיפיונו. יש לציין כי עבודה חשובה זו תתבצע בהתאם לנהלים נוקשים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. הסקר נדרש לביצוע על ידי יועץ מומחה בעל ההכשרה והניסיון הדרושים.

  נדרשים לבצע סקרי קרקע? כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל חברת EOS. החברה מציעה שירותי ייעוץ סביבתי מהמעלה הראשונה – החל מליווי סביבתי, פתרונות תפעוליים לצורך מניעת זיהום קרקע, שיקום קרקעות מזוהמות, ועוד נושאים סביבתיים מגוונים.

  ביצוע סקר קרקע בהתאם להנחיות

  בהתאם להנחיותיו של המשרד להגנת הסביבה, יש לבצע סקר קרקע באזורים חשודים בזיהום. הסקר מתבצע לשם איתור קיומם של מזהמים, אפיון ריכוז המזהמים בקרקע ובמי התהום וכן הלאה. חשוב לציין כי משימה זו מגיעה כחלק מסדרת בדיקות משמעותיות הנדרשות למטרת איתור הגומרים המזהמים, תוך יישום המסקנות המתקבלות בסקרים – טיפול בקרקעות המזוהמות או הסרת החשש לזיהום קרקע. תהליך סקר הקרקע כולל ביצוע סקר היסטורי המוגדר Phase I, ולאחריו בהתאם למסקנות, ביצוע סקר Phase II – סקר גזי קרקע, קידוחי ניטור והוצאת דוגמאות קרקע, ועד ניטור מי התהום. באמצעות בדיקות אלה תתקבל תמונת מצב מדויקת ועכשווית.

  קידוחי קרקע והוצאת דוגמאות לבדיקת מעבדה נדרשות לאחר ביצוע הסקר ההיסטורי באתר הרלוונטי – וזאת לאחר שמסקנות הסקר ההיסטורי כוללות חשד לזיהום. את סקר הקרקע יש להתחיל על ידי ביצוע סקר פיזי בשטח. וזאת, תוך הכנת תכנית דיגום המקובלת על המשרד להגנת הסביבה.

  בהמשך תהליך העבודה, יתבצע דיגום הקרקע ובמידת הצורך יתבצע דיגום של גזי הקרקע. בהמשך, יש להעביר את הדגימות שהתקבלו לבדיקה במעבדה; בדיקה אשר מטרתה לקבוע את ריכוז המזהמים בקרקע – לצד פרמטרים אחרים. בהתאם לתוצאות המתקבלות, יקבעו האזורים המזוהמים ותיקבע תכנית הטיפול הנדרשת – תוך תיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה.

  ביצוע המשימה בהצלחה מרובה

  על מנת לבצע את סקר הקרקע בהתאם להנחיות ולתקנות, כמו גם ליישם את המסקנות הנובעות מהבדיקה, יש לשתף פעולה עם המומחים: חברת EOS. חברה זו, המנוהלת על ידי דוד פיגרס, מחזיקה בניסיון רב ובוותק הדרוש לצורך ביצוע המשימה בהצלחה מרובה.

  טיפול בקרקע מזוהמת

  טיפול בקרקע מזוהמת

  עבודת שיקום וטיפול בקרקע מזוהמת היא נושא מורכב ומשתנה בהתאם לסוג המזהם והקרקע. נדרשת ידע ומומחיות רבה על מנת להגיע לתוצאות הרצויות תוך עמידה בתקנים המחמירים ביותר. הכוונה במונח "קרקע מזוהמת" היא לקרקע שחדרו אליה חומרים אורגניים או אנאורגניים, נדיפים וכאלה שאינם נדיפים, ברמות החורגות מן הריכוזים המותרים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה.

  על מנת לטפל בקרקעות מזוהמות נדרש זיהוי מקור הזיהום, דיגום הקרקע בנקודות המתאימות, ניתוח רמות המזהמים ומיקומם בעומק הקרקע, כמו גם פריסתם המרחבית על פני השטח, תיחום הזיהום, ולבסוף פינוי הקרקע וטיפול בה. חברת EOS שרותי התייעלות סביבתית מציעה שירותי ייעוץ וטיפול בקרקעות מזוהמות, שיקום אתרים והכשרתם לקרקע לבניה. בנוסף, EOS מסייעת בתחום היתרי הבניה, רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות בתחום איכות הסביבה.

  שיקום וטיפול בקרקע מזוהמת – לבצע את המשימה כהלכה

  ביצוע עבודות שיקום וטיפול בקרקע מזוהמת יכולה להתבצע בתוך האתר עצמו (in situ) או מחוץ לאתר (ex situ). קרקעות מזוהמות בישראל הן תופעה נרחבת ביותר. באזור גוש דן זוהו אלפי דונמים של קרקעות מזוהמות או חשודות כמזוהמות. המשרד להגנת הסביבה העביר הנחיות מפורטות לסקירה וטיפול באזורים מזוהמים בגוש דן בהתאם למיקום המגרש.

  במקרים אחרים, בהם לא זוהתה הקרקע מראש כחשודה בזיהום, עשויות ההשלכות של זיהום מתמשך של הקרקע להיות הרסניות, שכן הזיהום עלול לחדור למי התהום ולגרום לפגיעה נרחבת במי השתייה. זיהום ופגיעה במי התהום מתרחש בדרך כלל לאחר שכבר מצטברות כמויות נרחבות של מזהמים בתת הקרקע.

  בין אם כתוצאה מתחנות דלק ישנות, תעשייה, מוסכים, פסולת בניין או תעשיות ביטחוניות, במקרים בהם מתעורר החשד כי הקרקע באתר היא מזוהמת, יש לנקוט במספר צעדים ראשוניים חשובים בטרם תתחיל עבודת השיקום; פעולות אלה כוללות ביצוע סקר היסטורי (Phase I) ולאחריו במידה והקרקע חשודה כמזוהמת, ביצוע סקר קרקע הכולל דיגום וזיהוי רמת הזיהום. באופן זה ניתן יהיה להגדיר את ריכוז המזהמים, סוג המזהמים, ותיחום האזור המזוהם.

  נקבע כי הקרקע הינה מזוהמת בריכוז החורג מהתקן המותר? תידרש בדרך כלל חפירה ופינוי הקרקע לאתר טיפול בקרקעות מזוהמות (טיפול ex situ). במקרים אחרים, לעתים רחוקות יותר, יתבצע טיפול בקרקע בתוך האתר עצמו.

  לטפל כנדרש בזכות הניסיון המעשי

  בין אם מדובר בטיפול בקרקע המזוהמת מחוץ לאתר או טיפול בקרקע בתוך האתר, כדי לבצע את עבודת השיקום והטיפול על הצד המיטבי, כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עם חברת EOS. עובדי החברה הם מהיחידים בארץ המחזיקים בניסיון מעשי בתכנון ובביצוע טיפול בקרקעות מזוהמות.

  טיפול בקרקע מזוהמת על ידי חברת EOS שירותי התייעלות סביבתית

  אתם חושבים להקים מפעל על קרקע כלשהי וגיליתם שהיא מזוהמת? תוהים מה תוכלו לעשות בנידון? כדאי לדעת: טיפול בקרקע מזוהמת זה לא עניין של מה בכך. הזיהום יכול להיגרם כתוצאה מאינספור חומרים מסוגים שונים, כך שבין אם אתם אחראים לזיהום הזה ובין אם מישהו אחר אחראי לו, יש לטפל בדברים. אם אתם מתלבטים איך נכון יהיה להתמודד עם העניין, כדאי לדעת שחברת EOS שירותי התייעלות סביבתית זו הכתובת הנכונה כי כאן תוכלו לקבל שירות מוביל בתחומים רבים ומגוונים.

  כל היתרונות של טיפול בקרקע מזוהמת בעזרת המומחים

  ראשית, חשוב להבין שאתם כמובן חייבים לקבל אישורים שונים כדי להקים את המפעל שעליו חלמתם, ובמידה ויוכח שהמפעל גורם לזיהום או שיש בעיה בקרקע, עלול להיות שלא תקבלו את האישורים המיוחלים. שנית, כמובן שאתם יכולים לנסות להתמודד עם הדברים לבד, אך בפועל זה כמעט בלתי אפשרי. לעומת זאת, אם תפנו אל המומחים ותקבלו מהם סיוע בנושא של טיפול בקרקע מזוהמת, תוכלו ליהנות מכמה יתרונות בולטים:

  • המומחים מכירים את כל זיהומי הקרקעות
  • הם מגיעים עם אינספור רעיונות ופתרונות לטיפול בקרקע
  • הם מכירים את החוקים בנושא והם יעזרו למפעל שלכם לעמוד בכל הנדרש

  פנו עוד היום אל אנשי המקצוע המובילים בתחום ותוכלו להיות בטוחים שאפילו עבור הקרקע המזוהמת ביותר, ניתן יהיה למצוא פתרון וטיפול הולם.

  חברת התייעלות סביבתית עם ניסיון וידע

  חברת EOS שירותי התייעלות סביבתית הינה חברה בעלת וותק רב שנים והיא גם מציעה מגוון רחב של שירותים לכל הלקוחות שלה. לכן, בין אם אתם קבלנים שרוצים לקבל ייעוץ סביבתי, יזמים או אנשי מקצוע אחרים, כאן תוכלו להיות בטוחים שהייעוץ שתקבלו יהיה מקצועי ביותר. החברה מציעה גם שירותים נרחבים הקשורים לאקוסטיקה, טיפול באוויר ובריחות ועוד, אז למה שלא תתקשרו עוד היום לקבלת סיוע? נציגי החברה, שזמינים עבורכם תמיד במספר: 052-4506622, ישמחו לעמוד לצדכם ולעשות הכול כדי שבסופו של דבר תקבלו את הדרוש לכם, כך שחבל לדחות הכול לרגע האחרון.

  סקר קרקע לקרקע אשר חשודה כמזוהמת

  הסיבה העיקרית לביצוע סקר קרקע היא בדרך כלל מצב שבו קרקע מסוימת נחשבת כקרקע שעלולה להיות מזוהמת. אחת מהדוגמאות הקלאסיות לכך היא קרקע שיש עליה תחנות דלק, אך בפועל אנחנו רואים שיש עוד לא מעט קרקעות אחרות שחשודות כמזוהמות. חשוב להבין שסקירת הקרקע והשיקום שלה זה תהליך מאוד מורכב ומקצועי, כך שברור מדוע לא תוכלו לעשות זאת לבד. חברת EOS שירותי התייעלות סביבתית זו הכתובת הנכונה עבורכם לקבלת שירות בתחום ואתם מוזמנים ליצור קשר עם נציגי החברה כבר בימים אלו.

  כיצד מבצעים בפועל סקר קרקע?

  יש לא מעט סקרים שונים שצריך לבצע לקרקע כדי להבין מה מצבה האמתי ובהתאם לכך להוציא דוחות ואף להחליט כיצד משקמים את הקרקע. בפועל אנחנו רואים שסקר כזה מורכב מבדיקות ומסקרים שונים כמו:

  • סקר היסטורי שמטרתו להבין מה קרה לקרקע בעבר
  • סקר גז
  • בדיקת מזהמים נוכחיים ועוד

  כדי לבצע סקרי קרקע צריך, כמובן, גם לקחת דגימות מהמקום ולבדוק אותן, שכן רק בצורה כזאת נוכל להבין מה המצב האמתי של הקרקע והאם היא רק חשודה כמזוהמת או שהיא באמת כזו. החלק החשוב ביותר בביצוע סקרי קרקע הוא לא רק לבדוק את המצב הקיים, אלא בעיקר להתייחס לעתיד. מה אפשר לעשות כדי לשקם את הקרקע? האם צריך להעתיק את מיקומו של המפעל או להשתמש בטכנולוגיות שונות ומגוונות כדי לשפר את המצב? את כל אלה ועוד יוכלו לבצע עבורכם היועצים והמומחים העוסקים בתחום כך שרצוי לפנות אליהם עוד היום.

  שירות במחיר נוח

  אם המפעל שלכם נדרש לבצע סקר לקרקע שעליה הוא יושב, אפשר להבין מדוע התגובה הראשונית שלהם לעניין תהיה לחץ. איך עושים את זה? כמה זמן זה לוקח והאם זה יעלה הרבה? אומנם כולנו מבינים את החשיבות של הימנעות מזיהום קרקעות, אך הבעיה היא שלא אחת ביצוע הסקרים והטיפול בנושא עולים לא מעט. אם אתם מחפשים את השילוב הנכון בין מקצועיות, מחירים טובים ועבודה יעילה, חברת EOS שירותי התייעלות סביבתית היא הבחירה הנכונה. התקשרו למספר: 052-4506622 וקבלו שירותי מקצועי וליווי לכל אורך הדרך, עד לשיקום הקרקע שעליה יושב המפעל שלכם.

  שאלות ותשובות

  מהו סקר קרקע?

  זיהום קרקע לרוב מתבצע על ידי פעילות תעשייתית ושימוש בחומרי תעשייה. שמנים, דלקים, ממסים חומרים נדיפי  ועוד.

  מהן השלבים בביצוע סקר קרקע?

  ישנם 3 שלבים בביצוע סקרי קרקע על מנת לקבוע כיצד ניתן לטפל בו בצורה שתגן על הסביבה:

  סקר היסטורי, סקר קרקע גז ומי תהום וסקר סיכונים

  איך קובעים  האם הקרקע מזוהמת ומצריכה טיפול בה?

  יש בצע את השלבים הבאים: אפיון סוג הקרקע, כימות הזיהום, הערכה האם קיימת סכנה לאדם ולסביבה.

  לקבלת הצעת מחיר משתלמת

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   לקבלת הצעת מחיר משתלמת

   השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

    למידע נוסף

    טיפול בקרקע מזוהמת – מה צריך לדעת

    טיפול בקרקע מזוהמת מהווה דבר חשוב ביותר. ניתן לטפל בקרקע מעין זה בכמה אופנים לרבות החלטה על פינוי הקרקע. סוג הטיפול ייקבע בהתאם לפרמטרים שונים לרבות: סוג המזהם של הקרקע, הריכוז של המזהם...
    קרא עוד

    חשיבותו של תסקיר השפעה על הסביבה

    אחד המסמכים החשובים ביותר בכל תוכנית בנייה או פיתוח הוא תסקיר השפעה על הסביבה. מדובר על מסמך אשר בודק את ההשלכות הצפויות בגין יישום אותה התוכנית על הסביבה ועל האוכלוסייה. המסמך המדובר נדרש...
    קרא עוד

    פרשה טכנית – הסוגים בשונים

    פרשה טכנית הוא מונח אשר מתאר למעשה מסמך שמביאה את הפעילויות של העסק לרבות תהליכי ייצור או תהליכים אחרים הנוגעים לסוג ואופי העסק, בהיבט הסביבתי. המסמך יכלול בו נתונים שונים אודות מקורות פליטה...
    קרא עוד

    ניהול ופיקוח סביבתי מקצועי

    אנו חיים במציאות שבה ישנה מודעות הולכת וגוברת לכל ענייני איכות הסביבה. מודעות זאת, באה בד בבד להתגברות דרישות מצד החוק בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה ובהתאם לכך, הטלת קנסות, צווים, היטלים...
    קרא עוד

    החשיבות של תכנון אשפה

    תכנון אשפה מהווה כיום דבר חשוב ביותר בכל פרויקט בנייה באשר הוא. כל פרויקט בנייה נדרש להגיש נספח אשפה וזאת בכדי לקבל היתר בנייה וכן טופס 4. תכנון אשפה בצורה נכונה ומקצועית ובהתאם...
    קרא עוד

    החשיבות של יועץ אשפה

    אחד מאנשי המקצוע החשובים ביותר בכל פרויקט בנייה הוא יועץ אשפה. יועץ מעין זה הוא איש מקצוע אשר יערוך עבורכם נספח אשפה אשר נדרש על פי חוק בכדי לקבל היתר בנייה וכן טופס...
    קרא עוד

    יועץ איכות הסביבה ולמה הוא חשוב

    יועץ איכות סביבה הוא בעל תפקיד חשוב ביותר עבור מגוון ארגונים שונים. התפקיד שלו הוא לאסוף את כל הנתונים הנוגעים לאיכות הסביבה בשטח של ארגון כזה או אחר וזאת בכדי לאפשר לו לקבל...
    קרא עוד

    יועץ הידרולוגיה ומה תפקידו

    יועץ הידרולוגיה יועץ הידרולוגיה הוא איש מקצוע חשוב ביותר בכל פרויקט בנייה. עוד טרם מתחילים בפרויקט מעין זה, יש צורך לבצע סקר הידרולוגי על מנת לקבל תמונת מצב על מים המצויים מתחת לקרקע, כאשר...
    קרא עוד

    איכות הסביבה אחראי

    איכות הסביבה אחראי - EOS העיסוק באיכות הסביבה ללא ספק הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות. ניתן לראות את התחום המדובר באופן משמעותי ביותר בתעשייה. התחום המדובר כולל לא מעט רכיבים שונים ולא מעט מפעלים,...
    קרא עוד

    בניה ירוקה דרושים

    קישור לכל המשרות בניה ירוקה דרושים - EOS לעבודות בניה ירוקה דרושים יותר ויותר אנשי מקצוע בשטח. עם הכנסם של התקנים המחמירים בתחום הבניה הירוקה לתוקף חוקי והעובדה שהם מחייבים אט אט את מרבית עבודות...
    קרא עוד

    איך מתגברים על מים לא איכותיים?

    גוף האדם בניגוד למה שרובנו חושבים יכול להתקיים ללא אוכל למשך תקופה ארוכה במיוחד, אך הוא אינו יכול להתקיים ללא מים עד לשבוע ימים בלבד. גוף האדם ברובו עשוי ממים וכיאה לכך גם...
    קרא עוד

    אקולוג – מה תפקידו?

    איכות הסביבה והשמירה עליה הפכו עם השנים לערכיים ביותר. אקולוג חוקר את הסביבה ויודע כיצד לחבר בצורה הרמונית בין הקדמה והטכנולוגיה לבין הטבע הקיים. חובתנו כבני אנוש לשמור על כדור הארץ למענינו ולמען...
    קרא עוד

    למה צריך הידרולוג?

    ההידרולוג הוא מומחה בתחום ההידרולוגיה, מדע העוסק בחקר מי התהום ובמים מעל הקרקע כגון נחלים ונהרות למעט אוקיינוסים, עליו להיות בעל תעודות והסמכות. עלינו לפנות לייעוץ של מקצוע זה בכל תכנון או בניה...
    קרא עוד

    מהי חשיבותה של ההידרולוגיה?

    בשנים האחרונות החשיבות של המדע גם בענפי הבנייה הולך ומתעצם, כאשר העולם הולך ומתקדם אל עבר בנייה ירוקה והתחשבות מרבית בטבע ובסביבה. על כן גם חשיבותה של הידרולוגיה הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות, כאשר...
    קרא עוד

    הידרולוגיה ומשאבי מים

    בשנים האחרונות החשיבות לנדבך הסביבתי הולכת וגדלה, כאשר לא רק רכבים עוברים לשימוש חשמלי אלא גם ענף הבנייה עובר בשנים האחרונות, לבנייה ירוקה ולהתחשבות הרבה יותר משמעותית בשמירה על המשאבים השונים. על כל...
    קרא עוד

    זיהום מי תהום – כל מה שצריך לדעת

    בשנים האחרונות המודעות סביב רמות הזיהום המתקיים ברחבי הערים השונות, רק הולך וגובר לצד זאת נעשים מאמצים כבירים על מנת להפיק אנרגיה בדרכים יעילות וירוקות יותר. אך לצד כל אלו עדיין מתקיימים בלא...
    קרא עוד

    זיהום קרקע

    העולם הפך בשנים האחרונות להרבה יותר מודע למקרים של זיהום קרקע, לא רק בשל מקרים של בנייה על פני השטח, אלא גם תוך כדי התייחסות מבדילה ואחראית גם למקרים של פגיעה במי התהום...
    קרא עוד

    טיפול בשפכים – כיצד עושים זאת?

    כיום ישנם חוקים והוראות כיצד לטפל במי שפכים. טיפול בשפכים הינו חיוני ומחייב, על מנת לשמור על הבריאות הסביבתית שלנו, טיפול בשפכים נעשה על פי תהליך וחוקים מפורטים. על כל מפעל תעשייתי קיים...
    קרא עוד

    קרקע איכותית – צריכה יועץ איכותי

    כיום המודעות לאיכות הסביבה הולכת וגדלה, כאשר עוד תכנוני בנייה דורשים עמידה בלא מעט תקנים שונים המבקשים לשמור על איכותה הסביבה לא רק בזמן הבנייה אלא גם בשנים שלאחר מכן. על כן ניתן...
    קרא עוד

    יועץ הידרולוגי – ליווי מקצועי לעתיד טוב יותר

    שירותיו של יועץ הידרולוגי חשובים מאוד לכל רשות מקומית, מפעל תעשייתי או יזמים שונים. הידרולוג הינו מומחה לטיפול וניהול נכון של משאב המים. המים הינם מקור חיים ועלינו לשמור עליהם ולהשתמש בהם בתבונה....
    קרא עוד

    בניה ירוקה

    בניה ירוקה - EOS בניה ירוקה, או כפי שהיא מכונה בשפה מהוקצעת יותר- בנייה בת קיימא, היא שם כולל לגישה רב מערכתית הנוגעת לפעילות בנייה התומכת באיכות הסביבה ואינה פוגעת בה. מעצם טבען באופן...
    קרא עוד

    יועץ פרויקטים ירוקים – למי זה חשוב?

    בנייה ירוקה היא בנייה ידידותית ובריאה לסביבה החוסכת באנרגיה ובמשאבי הטבע. חזונם של יועצי בנייה ירוקה הוא להשיג את השילוב הטוב ביותר של שמירה על האדם, הטבע וחסכון באנרגיה. יועץ בנייה ירוקה ישאף...
    קרא עוד

    ייעוץ ותכנון סביבתי – מתי נצטרך?

    הקידמה, וההבנה כי יש צורך רב לשמור על הסביבה, הביאה עימה הסדרים ותקנות לפי חוק בכל הנושא של התאמת הסביבה לטבע ולאדם. את שירותיו של יועץ סביבתי נצטרך בענפים שונים במשק. כגון ענף...
    קרא עוד

    מומחה אקולוגיה – לסביבה ירוקה יותר!

    אל תחומים שונים לא פעם מתווספים עוד אנשי מקצוע שונים, כאשר אל תחום הבנייה בשנים האחרונות הצטרף גם מומחה אקולוגיה, אשר אמור להעניק התחשבות רחבה יותר אל תוואי השטח ולהשלכות השונות אשר עלולות...
    קרא עוד

    ניטור שפכים – כיצד עושים זאת? 

    עם הקדמה בחיינו עולה הדרישה לאיכות החיים ואיתה גם נושא ניטור שפכים. התהליך הינו חיוני לשמירה על איכות הסביבה ואיכות חיינו. ישנם חוקים ותקנות ברורים כיצד לפעול נכון ואיך לנתב את מי השפכים....
    קרא עוד

    כל דרכי הטיפול לקידוחי קרקע!

    חלק מתהליך תכנון סביבתי ובניה הוא קידוחי קרקע. לפני כל פרויקט בניה עלינו לבדוק את הקרקע   ואת העמידות שלה לתקנים הקבועים בחוק. שלבי הבדיקה כוללים קידוח בקרקע, הקידוח נעשה בצורה מבוקרת ע"י אנשי...
    קרא עוד

    קרקע מזוהמת – כל הסיבות ומקורות

    לא מעט אזורים שונים בישראל סובלים ממקרים של קרקע מזוהמת, אשר עלולה להתקיים דרך מגוון רחב של סיבות, כאשר המובילות שבהן אלו זיהומים העשויים לחלחל כמו בתחנות דלק לשם דוגמא או מפעלים הפולטים...
    קרא עוד

    מהן הדרכים האפשריות לטפל בקרקע שמכילה רעלים?

    בדיקת קרקעות מזוהמות הינו תהליך הכרחי וחשוב. קרקע מזוהמת היא קרקע שבבדיקה שלה התגלו חומרים מזהמים חורגים מתקנות המשרד לאיכות הסביבה. כל קרקע צריכה להיבדק טרם תחילת העבודות על מנת לשלול את האפשרות...
    קרא עוד

    שיקום קרקע ומי תהום – הסיבות לכך והפתרון

    בשנים האחרונות ישנה מודעות הולכת וגוברת בחשיבות השמירה על הסביבה, כאשר עוד ועוד תעשיות עוברות להתבסס על אנרגיה ירוקה. בהמשך למגמה זו ניתן גם למצוא מגוון רחב של דרכים לביצוע שיקום קרקע ומי...
    קרא עוד

    שירותים אקולוגיים בשנים האחרונות החשיבות של איכות הסביבה הולכת וגוברת, כאשר עוד ועוד חוקים נחקקים על מנת להגן על הקרקע, מי התהום ואפילו כמות מי השופכין הנשפכים אל מאגרים שונים. על כן שירותים אקולוגיים...
    קרא עוד

    משנה זהירות ועבודה בתנאים מחמירים

    התעשייה הישראלית הולכת וגדלה בשנים האחרונות וכך גם היקף ההשפעה על הסביבה של מפעלי התעשייה צובר תאוצה ומשנה את פניו של הטבע בישראל. במשך שנים המפעלים לא השקיעו מחשבה או משאבים בשמירה על...
    קרא עוד

    סביבת חיים טובה ונטולת מים מזוהמים

    התמודדות עם השפכים שנפלטים מתוך מערכת סגורה ,היא שאלה טכנית אבל מאוד חשובה בתכנון של מערכות יצור המוניות. בוודאי במפעלים שבהם התוצאות של מי השפכים ושל האשפה יכולות להיות קטלניות לסביבת הצומח והחי,...
    קרא עוד

    ליצור סביבה בריאה לדורות הבאים

    זיהום קרקע הוא אחד מסוגי הזיהום הכי מסוכנים שיכולים להתפרץ, ויש לו השלכות למשך שנים ארוכות על החי, הצומח, והסביבה באופן כללי. בכל רחבי העולם אנחנו רואים בשנים האחרונות עלייה משמעותית בכמות אירועי...
    קרא עוד

    העבודה על פי דרישות החוק, היא הדרך לקבל רישיון

    בהקמה של עסקים חדשים, תהליך הרישוי הוא השלב המורכב ביותר מבחינה בירוקרטית והוא זה אשר יאפשר לכם לפעול על פי הדרישות של הרשויות המקומיות שבהן אתם רוצים לפעול. ולכן, כאשר אתם מחפשים את...
    קרא עוד

    טיהור השפכים עוזר למחזר ולנקות את הסביבה

    מי שפכים הם תוצר הלוואי המשפיע ביותר על תהליכי זיהום סביבתיים שקיימים בכל רחבי העולם. מדינות רבות השכילו להבין עד כמה חשוב לייצר את הליך פיקוח על איכות השפכים ועל תהליך המחזור או...
    קרא עוד

    בפסולת מסוכנת, אין מקום לטעויות אנוש

    לכל פס ייצור יש תוצרי לוואי. בין שמדובר על פסולת קשיחה ובין שמדובר על מי קולחין ומי שפכים, פסי ייצור בעולם התעשייה מייצרים מוצרים חיוניים לחיי היום יום שלנו אבל גם לא מעט...
    קרא עוד

    ניהול מקצועי של הפסולת

    יש המון רמות לניהול של מפעל גדול, וכל אחת מהן משפיעה בצורה כזו או אחרת על הסביבה באופן מאוד משמעותי. כלומר, אם אתם רוצים לשלוט באופן שבו אתם מנהלים את שגרת היומיום בטוח...
    קרא עוד

    במיוחד בתעשייה, החשיבות של מים נקיים היא דרמטית

    השמירה על מקורות המים שלנו, במיוחד במדינה כל כך חמה ונטולת משקעים כמו מדינת ישראל, היא משימה בעלת חשיבות עליונה, אשר תקבע את היכולת שלנו לחיות בתנאי האקלים המשתנים בעשרות השנים הקרובות. יותר...
    קרא עוד

    הטבע הוא המשאב הכי חשוב שיש לנו לשמר

    החשיבה הירוקה ויצירת תכנון סביבתי המבוסס על ניצול משאבי הטבע בצורה הטובה ביותר, הוא תהליך חשוב שמאפיין פרויקטים חדשים בעולם הבנייה. אם בעבר נדרשנו להשקיע מחשבה הרכב תכנון הנדסי, היום יש עוד אנשי...
    קרא עוד

    שירותי ייעוץ סביבתי לפרויקטים פרטיים

    תכנון וחשיבה סביבתית מאפיינים פרויקטים חדשים בעולם הבנייה והתעשייה, והם מתבססים על חשיבה ארוכת טווח והבנה של הצרכים שקיימים כיום במערכות האקולוגיות והסביבתיות השונות. כלומר, אם אתם רוצים לבנות פרויקט חדש, או לפתוח...
    קרא עוד

    ליווי יועץ סביבתי, בפרויקטים גדולים וחשובים

    השילוב שבין החברה המודרנית לבין הסביבה והחשיבה הירוקה, לא תמיד הולך יד ביד, בוודאי אם אתם מנהלים פס ייצור גדול מאוד עם השפעה סביבתית נרחבת, ולא רוצים לקחת סיכונים מיותרים שיפגעו בסביבה. היום,...
    קרא עוד

    להפוך את הפרויקט שלכם לירוק יותר

    מתי בפעם האחרונה התחלתם תהליך בנייה או יצרתם תוכניות מתאר לפרויקט חדש, אשר יכול להוות סכנה משמעותית לאזורי גידול מחייה וגידול או אזורי טבע פתוח כאלו ואחרים? כאשר המדינה שלנו הולכת ומתפתחת בקצב...
    קרא עוד

    חברות ייעוץ סביבתי

    שילוב חברת ייעוץ סביבתי בתהליכי העבודה יצמצם מפגעים סביבתיים ועשוי להביא לחסכון בעלויות התפעול. הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה ושילוב מומחה בתחום יביא לעמידה בנהלים ובתקנות המשרד להגנת הסביבה. ייעוץ סביבתי יביא...
    קרא עוד

    היתר פליטה

    בהתאם לחוק אוויר נקי, על מפעלים ומגוון עסקים וארגונים להסדיר את מקורות הפליטה  באמצעות קבלת היתרי פליטה ועמידה בתנאי רישיון העסק. את הבקשה להיתר יש להגיש למשרד להגנת הסביבה לצד מסמכים חשובים נוספים....
    קרא עוד

    תכנון וניהול סביבתי

    שירותי תכנון וניהול סביבתי המוצעים על ידנו ייעוץ סביבתי להיתרי בניה ורישיונות עסק תכנון אמצעים סביבתיים נדרשים לעמידה בדרישות הרגולטור בקרת תכניות היועצים למבנים מתוכננים חוות דעת אקוסטית להיתרי בניה ואישורי רגולטור הכנת המסמכים...
    קרא עוד

    שילוט חומרים מסוכנים

    קרא עוד

    תכנון סביבתי – תחנות תדלוק

    מסמך הידרולוגי סביבתי תכנון תחנת תדלוק כולל שיתוף יועץ סביבה בצוות התכנית. במסגרת זו אנו מבצעים בדיקה סביבתית הכולל את בחינת ההשפעות הסביבתיות של התחנה. הבדיקה הסביבתית כוללת הכנת מסמך סביבתי הידרולוגי. המסמך הסביבתי...
    קרא עוד

    טיפול ושיקום קרקע מזוהמת

    טיפול בקרקע מזוהמת הינו תהליך מחייב במידה ומתגלה כי הקרקע נחשפה לחומרים מסוכנים ורעילים. אנו, ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית, נעמוד לשירותכם ונסייע בביצוע סקרי קרקע על מנת לנטר את רמת המזהמים...
    קרא עוד

    הידרולוג

    תפקידו של הידרולוג הוא לחקור את מכלול האלמנטים הנוגעים למים מעל פני הקרקע ובתת הקרקע. גורמים רבים נדרשים להסתייע בשירותיו של יועץ בתחום ההידרולוגיה – בין אם מדובר ברשויות מקומיות, עסקים פרטיים, יזמים...
    קרא עוד

    יועץ סביבתי באר שבע

    אין ספק כי כל עסק, חברה או מפעל זקוק לשירותיו של יועץ סביבתי מומחה באר שבע על מנת לשפר את פעילותו ביחס לסביבה ולעמוד בחוקים ובתקנות הסביבתיים. חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית שמחים...
    קרא עוד

    יועץ סביבתי מומחה

    יועץ סביבתי מקצועי מ EOS - שירותי התייעלות סביבתית, יוכל לסייע לכם באיתור המענה האתי והאקולוגי המתאים ביותר בעבורכם לשם שמירה על איכות הסביבה. אנו מתמחים באספקה של מגוון פתרונות סביבתיים לתעשייה ולמגזר...
    קרא עוד

    סקר שפכים

    חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית מבצעת סקר שפכים בהתאם לצורך. הכנת סקר שפכים מתבצעת על ידנו בדרך כלל במסגרת התנהלות מול גופים רגולטוריים, קנסות שהושתו על העסק, ועל מנת לסייע במציאת פתרון...
    קרא עוד

    טיפול בשפכים תעשייתיים פתרונות מובילים לצמצום ריכוז מזהמים

    תהליך טיפול בשפכים תעשייתיים הינו הליך מורכב אשר דורש התייחסות ספציפית להרכב החומרים המדויק אשר נפלט בתהליכי התפעול בעסקים שונים, החל מעסקי מזון ועד למפעלי תעשייה. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית...
    קרא עוד

    יועץ שפכים מומחה

    עבודתו של יועץ שפכים היא אחת מהעיקריות בתחום הייעוץ הסביבתי. חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית היא מהמובילות בתחום ונשמח להעמיד לשירותכם יועץ שפכים מנוסה ומקצועי. אנו פעילים שנים רבות בניהול ופיקוח סביבתי,...
    קרא עוד

    שירותי ייעוץ סביבתי לתעשייה

    ייעוץ סביבתי לתעשייה מהווה את אחד ההיבטים המשמעותיים בפעילותם העסקית של חברות רבות. אנו ב EOS מציעים שירותי ייעוץ סביבתי מקצועיים ואמינים, תוך ליווי אישי עד גמר הפרויקט והשגת המטרות הנדרשות. אנו נסייע לכם...
    קרא עוד

    סקר היסטורי

    קיבלתם דרישה לבצע סקר היסטורי בקרקע חשודה בזיהום? אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית נעמוד לצדכם ונסייע בביצוע כל הבדיקות הנדרשות. אנו מתמחים בניהול ופיקוח סביבתי בתהליכי בינוי ועבודת שטח, ליווי ופיקוח...
    קרא עוד

    יועץ איכות הסביבה מקצועי

    יועץ איכות הסביבה מחברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית יכול לסייע לכם למצוא את דרך הזהב שבין עמידה בחוקים ותקנות איכות הסביבה לבין המשך תפקוד העסק באופן יעיל וחסכוני. חשוב לזכור כי עמידה...
    קרא עוד

    ייעוץ ותכנון סביבתי מקצועי

    ייעוץ ותכנון סביבתי הינו חלק בלתי נפרד מחיינו. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית מציעים לכם את שירותינו בליווי סביבתי לסיוע בקבלה ובחידוש רישיון עסק, היתרי בניה, ותפעול שוטף, תוך כדי מזעור...
    קרא עוד

    יועץ סביבה לעסקים

    חברת EOS – שירותי התייעלות סביבתית, תוכל לסייע לכם בקבלת שירותיו של יועץ סביבה מקצועי ומנוסה. בדרך זו ניתן לוודא כי העסק שלכם יוכל לקבל את ההיתרים הנדרשים ולעמוד בדרישות החוק. שירותי יועץ...
    קרא עוד

    היתר רעלים

    טיפול בהיתר רעלים צוות EOS מלווה את הלקוח בכל השלבים הנדרשים בהתאם, כולל בקרת שדרוג התשתיות בעסק, מינוי אחראי רעלים וכל הנדרש, עד לאישור הרשויות הרלוונטיות. במידה ונדרש עדכון ההיתר, הכנת תיק מפעל או נוהל...
    קרא עוד

    פרשה טכנית

    פרשה טכנית מהווה את אחת הדרישות הבסיסיות הנדרשות לשם קבלת היתר בניה או רישיון עסק. אנו ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע לאורך כל התהליך על מנת שהעסק יוכל...
    קרא עוד

    תסקיר השפעה על הסביבה

    תסקיר השפעה על הסביבה כולל בחינת ההיבטים הסביבתיים בפרויקטי תכנון על מנת לסייע ליזם ולמתכנן בכל הקשור להחלטות ואישורים המתקבלים על ידי מוסדות התכנון והבניה. אנו, ב EOS – שירותי התייעלות סביבתית, בעלי...
    קרא עוד

    איכות הסביבה והיתרי בניה

    ליווי סביבתי לרישוי כחלק מהליכי רישוי עסקים וקבלת אישורים להיתרי בניה או במסגרת הליכי ביקורת של רשויות במפעלים, נדרשים לעתים להגיש מסמך סביבתי או פרשה טכנית סביבתית, המתארת את השפעת המבנה המתוכנן או הקיים...
    קרא עוד

    יועץ אשפה

    לשרותי התייעלות סביבתית (EOS) ניסיון רב בתכנון מערך פסולת עבור מבני ציבור, בתי חולים, תעשייה, מסחר ומבני מגורים בערים שונות בארץ. דרישות מנהלי התברואה ואיכות הסביבה ברשויות השונות הן מגוונות ומשתנות מרשות לרשות. פינוי פסולת...
    קרא עוד

    טיפול בשפכים תעשייתיים

    תהליכי הייצור והתפעול השוטף בעסקים עשוי לייצר שפכים תעשייתיים. תהליכי הטיפול בשפכים כוללים שיטות שונות ומגוונות, ותלויים בסוג השפכים המוזרמים ובאופי התעשייה. תעשיית המזון מצריכה טיפול בשפכים המכילים שומנים, חומרים אורגניים, ואף ריכוז...
    קרא עוד

    תכנון סביבתי

    מסמכים סביבתיים שונים נדרשים על פי החוק במסגרות התכנון השונות. המסמך הסביבתי נועד להעמיד בידי הרשויות, מוסדות התכנון, היזם והציבור את מירב המידע הסביבתי הנדרש על מנת לגבש דעה מושכלת ומבוססת ידע לגבי...
    קרא עוד
    קידום אתרים מקצועי קידום אתרים מקצועי